Pracownia Protetyczna

-PreciDent-


 

TO NOWOCZESNE LABORATORIUM SPECJALIZUJˇCE SIĘ W USŁUGACH     

 -PRECYZJA- PROFESJONALIZM-

 TO CECHY, KTÓRE KREUJˇ NASZ POZYTYWNY WIZERUNEK.

POPRZEZ  WDRAŻANIE  TECHNOLOGII -KTÓRE DAJˇ NALEPSZY EFEKT I KOMFORT PRACY, MOŻEMY SPROSTAĆ WYMAGANIOM, JAKIE STAWIA RYNEK PROTETYCZNY W POLSCE I ZAGRANICˇ.


 

  pracownia protetyczna,pracownia protetyczna, marcin pachocki, cyrkon, podbudowy  z cyrkonu, korony mosty porcelanowe, precident,PRACOWNIA PROTETYCZNA,LABORATORIUM PROTETYCZNE,STOMATOLOGIA,ESTETYKA,IMPLANTOPROTETYKA,CYRKON,ZIRKONZAHN,CERCON,ZIRKON, 
 
 

protetyka,stomatologia,laboratorium protetyczne,pracownia techniki dentystycznej,technika dentystyczna,cyrkon,cercon,zirkonzahn,podbudowa,korona, most porcelanowy,korony i mosty porcelanowe,protezy,proteza,most,zęby,piękny u¶miech,zdrowy u¶miech,licówki,inlay,onlay